Velkommen til Setesdal Bilruter

 

Rutetabeller hentes fra lenken til venstre eller se Ruteopplysningen på:

akt.no

  Hjelp oss med å hjelpe deg - Gi tydelig tegn til sjåføren at du vil være med. 


       L/L Setesdal Bilruter    4735 Evje
  adm@sbr.no  Telefon: 37 93 44 00  Telefaks: 37 92 80 80